A policy researcher and columnist’s post-ideological musings

Khắc Giang Nguyễn firmly believes there is a need to give civil society more of a voice, but he also thinks this need not mean major political reforms as many an ideology has proven to be problematic once implemented.

For our interview we went for a Sunday afternoon stroll around Hoàn Kiếm Lake followed by a coffee. We chatted about why how his personality and lack of connections make him unsuitable to be a politician, what happens when a people forgets to nurture its creative side and what is lost when written from one perspective only.

Từ những suy nghĩ hậu ý thức hệ của mình, Nguyễn Khắc Giang – một cây viết, một nhà nghiên cứu chính sách tin tưởng rằng xã hội dân sự của chúng ta cần được trao quyền nhiều hơn, nhưng anh cũng cho rằng việc này không có nghĩa là cần có một cải cách chính trị lớn vì sự thật là nhiều hệ tư tưởng đã được chứng minh là không thích hợp sau khi được áp dụng.

Trong cuộc phỏng vấn lần này, chúng tôi đã đi dạo một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm trong một chiều Chủ Nhật, và thưởng thức một tách cà phê. Chúng tôi đã nói chuyện về việc tại sao tính cách và việc thiếu các mối quan hệ lại khiến anh không thể trở thành một chính trị gia, việc gì sẽ xảy ra khi chúng ta quên không nuôi dưỡng mặt sáng tạo của mình và cái gì sẽ bị mất đi khi chúng ta chỉ viết từ một góc nhìn.

 

Links

Giang’s blog – The Worldview of an Asian
Giang’s VN Express column