A look into the curious and well informed mind of contemporary art curator Uyên.

Equipped with an insatiable hunger for knowledge, a politics and arts background and a fantastic shoe collection she is establishing herself as one of the most intelligent voices in Vietnam’s art community.

In Episode #5 we hear her thoughts on investigating the truth, the contemporary art scene and the freedom to make choices.

Cùng gặp gỡ Uyên, nhà giám tuyển nghệ thuật đương đại, một tâm hồn hiếu kỳ và thông thái.

Sở hữu trí óc tò mò, nền tảng vững chắc về nghệ thuật và chính trị cũng như một bộ sưu tập giầy tuyệt vời, cô đang dần trở thành một trong những người cấp tiến và hiểu biết nhất trong cộng đồng nghệ thuật Việt Nam.

Trong tập 5, chúng ta sẽ được nghe chia sẻ của cô về quá trình tìm kiếm sự thật, nghệ thuật đương đại và quyền tự do lựa chọn.

Links
Behind the Scenes – Morning at the Museum
Nhà Sàn

Transcript
For full transcript, click “Next”.