A wedding planner who doesn’t believe weddings equal happy endings.

Our narrator Maia Do chats to Hoàng Anh about choosing an unusual career path, Disney princess’ fantasies, how hanging up mosquito nets can make or break a marriage and why a career in finance isn’t for everyone.

Episode 9 was recorded in front of a live audience at the Women’s Storytelling Salon hosted at Manzi Art Space in Hanoi.

Một nhà tổ chức đám cưới không tin đám cưới đồng nghĩa với một cái kết có hậu.

Người dẫn chuyện của chúng tôi, Maia Do, nói chuyện với Hoàng Anh về việc lựa chọn một con đường sự nghiệp chẳng giống ai, những mơ mộng kiểu công chúa Disney, việc mắc màn có thể se duyên hay hay phá vỡ một cuộc hôn nhân và tại sao một sự nghiệp tài chính lại không dành cho tất cả mọi người.

Tập 9 được thu âm trực tiếp trước khán giả tại buổi Salon Trò chuyện của Phụ Nữ (Women’s Storytelling Salon) diễn ra tại Manzi Art Space tại Hà Nội.

storytelling

 

Links
Hoang Anh’s blog
The Women’s Storytelling Salon

Transcript
For full transcript, click “Next”