A social activist/entrepreneur’s utopia of educational reform and communal living.

Hoàng Đức Minh has over the last few years made a name for himself in the world of social and environmental activism and was selected by Forbes Vietnam as one of their 30 under 30s.

We visited him to talk about his start up Wake It Up, how seeing people cry has decided his career path and being a child with many questions and few answers.

Nhà hoạt động xã hội/doanh nhân với ước mơ về cải tổ giáo dục và cuộc sống cộng đồng.

Hoàng Đức Minh đã gây dựng được tên tuổi trong giới hoạt động xã hội và môi trường. Anh được tạp chí Forbes Việt Nam lựa chọn là một trong số 30 gương mặt nổi bật dưới tuổi 30.

Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh công ty khởi nghiệp Wake It Up của anh, việc nước mắt của những người xung quanh đã quyết định con đường sự nghiệp của anh thế nào và về tuổi thơ với nhiều câu hỏi mà chỉ có rất ít câu trả lời.

Links

Wake It Up
Watch Vietnam

Transcript
For full transcript, click “Next”