Café owner and poet on the struggle to find meaning in words and life.

Nam Lu is known to Hanoi’s creative community as nonsensical poet, thoughtful photographer and the occasional quirky subject of friends’ artistic projects.

He is the co-founder of both the Café Nhà Sàn and Tranquil, two of the capital’s most quiet caffeine oases.

Over two long conversations we talked to him about his poetry, noticing the details that make certain objects special and certain individuals unique, and coping  with an inability to find meaning in life.

Chủ quán cà phê và nhà thơ chia sẻ về những cố gắng trong việc tìm ý nghĩa của câu chữ và cuộc sống.

Nam Lu được biết đến trong cộng đồng sáng tạo Hà Nội như một nhà thơ tự do, một nhiếp ảnh gia tâm huyết và thi thoảng một nhân vật kỳ cục trong vài dự án nghệ thuật của bạn bè.

Anh là nhà đồng sáng lập của quán cà phê Nhà Sàn và Tranquil, hai trong số những ốc đảo cà phê yên bình nhất tại Hà Nội.

Sau hai cuộc trò chuyện dài, chúng tôi đã nói chuyện với anh về những bài thơ, về việc nhận ra những chi tiết có thể làm cho một vài đồ vật cụ thể trở nên đặc biệt và một vài cá nhân trở nên độc nhất, và đối phó với việc không thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.

 

Links
Tranquil Café
Café Nhà Sàn
Lu on Instagram
Lu on Tumblr

Transcript
For full transcript, click “Next”