A Huế  based NGO worker bringing change to the shelter he grew up in

For episode 17 we travelled to central Vietnam to talk Nhật who lost his parents when he was young boy and had to move from a small village to Huế.

He now works at the shelter he grew up in and on a stroll around the city’s citadel we talked to him about countryside living, helping to improve the lives of children who suffered similar tragedies to his and finding success despite some academic set-backs.

Một nhân viên làm trong tổ chức phi chính phủ tại Huế, người đang mang lại đổi thay cho ngôi nhà tình thương nơi anh khôn lớn.

Trong tập 17, chúng tôi đã vào miền Trung để gặp Trần Văn Nhật. Anh mồ côi cha mẹ từ bé và phải rời ngôi làng nhỏ của mình lên sống ở thành phố Huế.

Anh hiện đang làm việc tại mái ấm nơi anh được nuôi lớn. Cùng anh đi dạo quanh Đại Nội, chúng tôi đã trò chuyện về cuộc sống ở nông thôn, về việc cải thiện cuộc sống của những đứa trẻ đang trải qua bi kịch giống anh và việc tìm kiếm thành công dù thất bại trong học tập.