This episode we talk to Linh: journalist, teacher and extremely kind soul.

Her family represents three shifts in three generations: her grandparents were rural livers, her parents transitioned to the city, and she’s a city dweller, who also spent two years in Denmark.

She talks about nostalgia for a time she never knew, the conflicts which come when living away from Vietnam, and working for the Communist Party newspaper in Hanoi.

Trong tập này, chúng tôi trò chuyện cùng Linh, phóng viên, giáo viên và một tâm hồn rất đẹp.

Gia đình cô là một câu chuyện cảm động về 3 thế hệ của Việt Nam: ông bà sống ở vùng quê, bố mẹ di cư lên thành phố và cô thì sinh ra và lớn lên ở đây, cô cũng từng sống 2 năm ở Đan Mạch.

Cô chia sẻ về sự nuối tiếc quá khứ, những mâu thuẫn khi sống xa Việt Nam và công việc tại một tờ báo Đảng tại Hà Nội.

Links
Behind the Scenes – Recording our first couple of episodes

Transcript
For full transcript, click “Next”.