Emo style icon and Internet artist on online popularity and personal struggles.

Plaaastic is one of Vietnam’s most popular and successful online personas. She is a fashion blogger and Internet artist who has established herself as a queen of virtual emo. She lives in a part of the internet where Hello Kitty meets bondage fantasies and teenage souls find comfort in being weird.

We spoke to her about the blurred lines between her art and commercial endeavor, how intense loneliness led to online success and getting married to a guy two weeks after meeting him.

Biểu tượng phong cách emo và nghệ sĩ Internet chia sẻ về sự nổi tiếng trên mạng và những cuộc đấu tranh cá nhân.

Plaaastic là một trong những nhân vật online thành công và nổi tiếng nhất Việt Nam. Cô ấy là blogger thời trang và nghệ sĩ internet, người được biết tới như một nữ hoàng emo trong thế giới mạng. Cô sống trong ở nơi Hello Kitty gặp những ảo mộng nhục dục và những tâm hồn thiếu niên tìm kiếm sự an ủi trong việc trở nên kỳ quặc

Chúng tôi đã nói chuyện với cô ấy về ranh giới mờ ảo giữa nghệ thuật và thương mại, thành công đến từ sự cô đơn tột cùng và cuộc hôn nhân với một chàng trai chỉ sau hai tuần gặp gỡ.

Links

Plaaastic Blog
Plaaastic Instagram
Plaaastic Tumblr
Plaaastic Facebook
Plaaastic Lookbook
Plaaastic Twitter

Transcript
For full transcript, click “Next”