Meet the metalcore front woman who utters screams from hell and sings like an angel.

In Episode #4 the tiny but ferocious young woman who fronts the band Windrunner tells us about Hanoi’s Metal Scene, screaming, expectations and her Grandmother’s bones.

Hãy gặp gỡ cô gái vừa có tiếng gào như quỷ dữ, vừa có tiếng hát như thiên thần.

Trong tập 4, cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, giọng ca chính của ban nhạc Windrunner sẽ kể cho chúng ta về hoạt động âm nhạc metal tại Hà Nội, việc tập hát, những kỳ vọng và xương cốt của bà.

 

Links
Behind the scenes – Notes from interviewing Duong
Windrunner on Bandcamp
Windrunner on Facebook
Duong on the BBC

Transcript
For full transcript, click “Next”.